Select Page
Projektavimo valdymas
Pagrindinis 5 Projektavimo valdymas

Projektavimo valdymas

– Techninės užduoties parengimas, projektinių sprendinių derinimas.
– Projektuotojų komandos parinkimas.
– Statinio statybos techninio projekto parengimas, projektavimo darbų koordinavimas.
– Projekto išsamumo ir kokybės patikra.       
– Konstrukcinės dalies techninio projekto parengimas ir autorinė vykdymo priežiūra.
– Konstrukcinės dalies darbo projekto parengimas.
– Statybos kainos skaičiavimas.