Select Page
Statybų techninė priežiūra
Pagrindinis 5 Statybų techninė priežiūra

– Ypatingų ir neypatingų statinių statybos bendroji techninė priežiūra.
– Ypatingų ir neypatingų statinių specialiųjų statybos darbų techninė priežiūra.
– Statinių – esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje – statybos bendroji ir specialioji techninė priežiūra.
– Paveldosauginių tvarkybos darbų techninė priežiūra.